Sakrální interiéry

Zastavte se, zklidněte se. Vytváříme prostory k duševnímu setkávání a rozjímání. Necháváme působit genius loci a na míru dodáváme vše potřebné – dveře, schodiště, lavice, klekátka, stoly i originální oltáře. Samozřejmě jsme schopni vyrobit i přesné repliky historických interiérů.